Zemní a stavební práce

Avia kontejner + HR

Bagr TC 20, bagr Takeuchi

Protlaky komunikací

Vibrační pěch, vibrační deska

Kompresor

Pneumatická zbíječka

Řezání asfaltu

Zemní vrták